Περιφέρεια Ηπείρου

30.08.2019

Απολογισμός Πεπραγμένων Τατιάνας Καλογιάννη

Πολιτεύθηκα, με πλήρη Διαφάνεια όσον αφορά τα δημόσια δεδομένα, με Δημοσιότητα όλων των δημόσιων λειτουργιών, για τις οποίες ήμουν υπεύθυνη και με εξαντλητική Διαβούλευση πριν από τη λήψη των αποφάσεων. Η υπηρεσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε τιμή στο πρόσωπό μου και αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι και ήσυχη τη συνείδησή μου ότι ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες των πολιτών.

12.04.2019

Σύσκεψη για τον αγωγό Φυσικού Αερίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Επιβεβαιώνουμε, για ακόμη μια φορά, την αμέριστη υποστήριξη της Περιφερειακής Αρχής σε κάθε υποδομή και δραστηριότητα που εξασφαλίζει την παροχή φθηνής ενέργειας στην Ήπειρο και εκφράζουμε το ενδιαφέρον και την αναγκαιότητα υλοποίησης δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε περιοχές της Ηπείρου

28.02.2019

Δήλωση για την 6η συνεδρίαση της Ε.Π. του INTERREG “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020”

Είμαστε περήφανοι, καθώς  με εντατική εργασία και κυρίως με τον συνεχή και επικοδομητικό διάλογο με όλους τους επωφελούμενους φορείς, εντάχθηκαν και πρόκειται να υλοποιηθούν έργα στην Περιφέρειά μας αναπτυξιακού χαρακτήρα, με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και οικονομική αξία, όπως η αναβάθμιση και αποκατάσταση των ιαματικών πόρων της Ηπείρου

15.01.2019

Δηλώσεις Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το έργο της Τατιάνας Καλογιάννη

Η Τατιάνα Καλογιάννη είναι μία πολύ δυναμική γυναίκα. Είχε ενεργό και αποτελεσματική εμπλοκή σε όλα τα έργα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου

08.01.2019

Δηλώσεις Νίκου Μαντζιούφα, Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, για το έργο της Τατιάνας Καλογιάννη

Η Τατιάνα Καλογιάννη είναι μία πολύ δυναμική γυναίκα. Είχε ενεργό και αποτελεσματική εμπλοκή σε όλα τα έργα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου

07.01.2019

Δηλώσεις Κώστα Αγοραστού περιφερειάρχη Θεσσαλίας και πρώην Βουλευτού, για το έργο της Τατιάνας Καλογιάννη

Η Τατιάνα Καλογιάννη είναι μία μεγάλη προστιθέμενη αξία για την Ήπειρο

25.05.2018

Ανάρτηση μελέτης με τίτλο: «Σιδηροδρομική γραμμή Λιμένας Ηγουμενίτσας – Βιομηχανικό Πάρκο Ηγουμενίτσας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Αεροδρόμιο Ιωαννίνων – Κακαβιά – Αργυρόκαστρο»

Κατευθυντήρια επιδίωξη της μελέτης ήταν η αποτύπωση των κρίσιμων συντελεστών  διαμόρφωσης του δείκτη κόστους – οφέλους, ώστε να είναι ευχερής η σύγκριση με εναλλακτικά έργα ίδιας σκοπιμότητας και η καταγραφή όλων των παραγόντων που κρίνονται αναγκαίοι κατά την λήψη, από τα αρμόδια όργανα, των αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου

17.05.2018

Χαιρετισμός στην ημερίδα για τα έργα διαχείρισης ενέργειας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας E.L.E.N.A. – EiB

Η αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών μέσων, σε άμεση συνέχεια της σύμβασης για την κατασκευή του εργοστάσιου επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, είναι και ο πυρήνας της κινητοποίησής μας για την υλοποίηση των, εγκεκριμένων για χρηματοδότηση, ενεργειακών έργων μέσω της σύμβασης που υπογράψαμε με την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων (EiB)

14.05.2018

Δηλώσεις Στέργιου (Αστέριου) Πιτσιόρλα, Αναπληρωτή Υπουργoύ Οικονομίας και Ανάπτυξης, για το έργο της Τατιάνας Καλογιάννη

Το άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των κοινωνικών παραγόντων ήταν κομβικό συστατικό για το επιτυχές αποτέλεσμα της κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων. Καθοριστικό ρόλο για το κλίμα αυτό είχε η Τατιάνα Καλογιάννη ως αρμόδια αντιπεριφερειάρχης

06.03.2018

Χαιρετισμός στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές Πηγές

Η εκπόνηση του Γενικού Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης (master plan) του τομέα των Ιαματικών Λουτρών στην Ήπειρο, ήταν απαραίτητο, για εμάς, να διέπεται από το σύνολο των τεχνικοοικονομικών αρχών και στοιχείων, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η οικονομική ευστάθεια και η βιωσιμότητα των έργων αυτών

04.01.2018

Δήλωση για το κτίριο του παλαιού Πανεπιστημίου επί της οδού Δομπόλη στα Ιωάννινα

Σήμερα, όπως σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πρόοδο του τόπου μας, η Περιφερειακή Αρχή θα είναι αρωγός σε κάθε οργανωμένη και τεκμηριωμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιρίου αυτού

08.09.2017

Χαιρετισμός στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ για τις ορεινές περιοχές (Κόνιτσα)

Σήμερα, όπως σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πρόοδο του τόπου μας, η Περιφερειακή Αρχή θα είναι αρωγός σε κάθε οργανωμένη και τεκμηριωμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιρίου αυτού.

21.07.2017

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με με ΣΔΙΤ

Επιθυμώ, με την ευκαιρία, να προκαλέσω τον πολίτη που παρέχει κάθε πολιτική εξουσιοδότηση (σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκτελεστικής εξουσίας), να εκπαιδευτεί περισσότερο, ώστε να μην αποδέχεται και καταναλώνει ακρίτως τον λαϊκισμό (από όπου και αν προέρχεται), να κόπτεται για την αλήθεια, να μην αποφασίζει εν θερμώ,  και να επιζητεί από τα πολιτικά πρόσωπα το καλύτερο δυνατό και εφικτό για το γενικό συμφέρον.

12.07.2016

Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειάς μας, εισάγει: την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, τη χωριστή συλλογή διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους και την ανακύκλωση των αποβλήτων με καινοτόμες δράσεις (όπως τα πράσινα σημεία)

30.06.2016

Xαιρετισμός στην 10η Πανελλήνια Σύνοδο ΦΟΔΣΑ

Υπάρχει ένα μη καταγεγραμμένο ως φυσικό μέγεθος, (μη μετρήσιμο και αδιόρατο), που δυσχεραίνει την πρόοδο της κοινωνίας μας. Το λεγόμενο «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ». Για εμάς –την Περιφερειακή Αρχή- δεν ισχύει αυτό. Για εμάς, κάθε πρόβλημα που διευκολύνει την εξέλιξη σε ένα πολιτισμικό και οικονομικό καθεστώς, έχει συγκεκριμένη ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ λύση.

08.06.2016

Δήλωση για την έγκριση επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων

Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της επιχορήγησης αυτής αποτελούν τα πρώτα και μοναδικά μέχρι σήμερα σε Ελληνική Περιφέρεια, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι πόροι, οι χρηματοδοτήσεις και το σύνολο των αξιολογήσεων και εγκρίσεων προέρχονται εκτός Ελλάδας

11.03.2016

Εισήγηση στην εκδήλωση του επιμελητηρίου Άρτας, για το “Αναπτυξιακό Πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020”

Το καίριο πολιτικό διακύβευμα -κατά την άποψη μας- στη δεδομένη, μάλιστα, οικονομική κατάσταση είναι να γίνει η Περιφέρειά μας ελκυστική στην προσέλκυση Ιδιωτικών Κεφαλαίων

19.10.2015

Δηλώσεις για τη συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο τεχνολογιών νερού WATEC 2015

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατής συνεργασίας, στον τομέα της διαχείρισης του νερού και των αποβλήτων, προκειμένου η Περιφέρειά μας να καταστεί διεθνές πρότυπο στον τομέα του περιβάλλοντος

12.06.2015

Εισήγηση στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020

Η επιλογή, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των δράσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν την περίοδο αυτή, ήταν αποτελέσματα μιας σοβαρής και μακράς διαβούλευσης και κριτικής αντιμετώπισης, γεγονός που εκτιμήθηκε, εκτός των άλλων, και από τις υπηρεσίες ελέγχου και εγκρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις οποίες και έλαβε την καθοριστική έγκριση προς υλοποίηση.

11.06.2015

Εισήγηση στην ημερίδα για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων στον τομέα Υγείας- Ευεξίας

Οι «έξυπνες» επιλογές, η ενθάρρυνση δηλαδή μιας οικονομικής ανάπτυξης βασισμένης στην γνώση και την καινοτομία, δεν σχετίζονται μόνο με την ΕΡΕΥΝΑ. Συνδέονται, επίσης, με την εξερεύνηση και άλλων μορφών καινοτομίας, όπως: η κοινωνική καινοτομία, η οργανωτική καινοτομία, η καινοτομία σε επίπεδο marketing και οργάνωσης και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

25.05.2015

Χαιρετισμός στην ενημερωτική συνάντηση για το ρόλο του Λιμένα Ηγουμενίτσας στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Ηγουμενίτσας, η ανάπτυξή του, η σύνδεσή του και με άλλους διαμετακομιστικούς κόμβους επιβατών και εμπορευμάτων με μεταφορικά συστήματά μεταφοράς εναλλακτικά της Εγνατίας Οδού, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά κυρίως η επίσπευση της υλοποίησης και της λειτουργίας του εμπορευματικού κέντρου είτε εντασσόμενο σε γενικότερο σχεδιασμό ανάπτυξης εμπορευματικών σταθμών σε εθνική κλίματα είτε αυτόνομα, πρέπει να αποτελέσει πρωτεύον μέλημα για όλους μας.

13.10.2014

Δηλώσεις στο forum “OpenDays 2014”

Μετά τις πολύ καλές κριτικές που δεχτήκαμε τόσο για την πληρότητα όσο και για το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020, είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για την, κατά το δυνατόν, ταχύτερη έγκρισή του και την απρόσκοπτη συνέχεια των εκταμιεύσεων

21.11.2013

Δήλωση στη διάσκεψη Περιφερειακών & Παράκτιων Περιφερειών

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι, και με τις δικές μας καταλυτικές παρεμβάσεις, τα όργανα της Ε.Ε. κατέληξαν στην ανάγκη θεσμοθέτησης μιας ενιαίας στρατηγικής για τη λεκάνη της Αδριατικής – Ιονίου, αυτή της Μακρο-περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, η οποία θα υποστηριχθεί και από το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020.

21.05.2013

Δήλωση για την πρόταση «Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας»

Είναι ζητούμενο να δημιουργήσουμε όσο γίνεται περισσότερα χωριά της Ηπείρου ενεργειακά αυτόνομα, με μηδενικές εκπομπές CO2.

04.04.2012

Τοποθέτηση στη διημερίδα για την «Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»

Είναι αλήθεια, ότι έχουμε ακόμη δρόμο ανηφορικό και δύσκολο για την υλοποίηση του στόχου της ολιστικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μέσω της εφαρμογής τεχνικά άρτιων και επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων αλλά και κυρίως σε κλίμα κοινωνικής συναίνεσης σαν αποτέλεσμα νηφάλιου και ουσιαστικού διαλόγου, χωρίς λαϊκισμούς, εμμονές και προκαταλήψεις, την σκοπούμενη περιβαλλοντική προστασία

31.01.2012

Toποθέτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για τον Απολογισμό έτους 2011

Προτιμούμε ο απλός πολίτης να μας ανακαλεί στη μνήμη του για όσα προσπαθήσαμε παρά για όσα φοβηθήκαμε ή από όσα κρυφτήκαμε

14.09.2011

Εισήγηση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2011-2014

Το ζητούμενο για την παρούσα Αιρετή Περιφερειακή Αρχή δεν είναι η «κατανάλωση χρηματοδοτικών πόρων» αλλά η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων, σε στοχευμένες δράσεις που επιτυγχάνουν το βέλτιστο πρακτικό αποτέλεσμα για την ουσιαστική πρόοδο του τόπου. Η μόχλευση της πρωτοβουλίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, που θα ενισχύσει την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες.

26.05.2011

Αναπτυξιακή Ημερίδα: «H Ήπειρος σε Σταυροδρόμι. Επιδοτούμενη ή αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;»

Είναι μια σπουδαία εκδήλωση, την οποία οφείλουμε στον Ηπειρωτικό λαό, ώστε να εμπιστευτεί τους θεσμούς και να ενδυναμωθεί η αυτοπεποίθηση του ώστε να παραμείνει στην περιοχή και να επιχειρήσει.