Κατηγορία: Ερωτήσεις

gkizas litharitsia 1200800

Ο Σπύρος Γκίζας για την ύδρευση της Μανολιάσας

Σήμερα 23.06, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με ημερήσια διάταξη...

περισσότερα
gkizas litharitsia 1200800

Ο Σπύρος Γκίζας για το έργο «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί»

Σήμερα 23.06, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με ημερήσια διάταξη...

περισσότερα
gkizas litharitsia 1200800

Ο Σπύρος Γκίζας για τα αναγκαία έργα στην Κρανούλα και Λιγγιάδες

Σήμερα 23.06, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με ημερήσια διάταξη...

περισσότερα
gkizas litharitsia 1200800

O Σπύρος Γκίζας για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο δήμο Ιωαννιτών

Σήμερα 23.06, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με ημερήσια διάταξη...

περισσότερα