Δ.Ε. Ιωαννίνων
65
Δ.Ε Ανατολής
10
Δ.Ε Μπιζανίου
5
Δ.Ε. Παμβώτιδας
10
Δ.Ε Περάματος
5
Δ.Ε. Νήσου
3