Κατηγορία: Οικονομική Επιτροπή

TatKaloyanni DimSym 221 1

Περί της ακύρωσης του διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών σωμάτων LED

Σήμερα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών, με διάφορα θέματα προς συζήτηση,...

περισσότερα