Την Μπάφρα και την Νεοκαισάρεια επισκέφθηκε την Τετάρτη 10.04.2019, η υποψήφια Δήμαρχος Ιωαννιτών Τατιάνα Καλογιάννη, συνοδευόμενη από υποψήφιους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους της Παράταξης Ιωάννινα_2023.

Οι κάτοικοι υποδέχθηκαν με εγκαρδιότητα τους εκπροσώπους της παράταξης και κατέθεσαν με ειλικρίνεια τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις προτάσεις τους για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Κυρίως οι κάτοικοι αναφέρθηκαν:

  1. Στην έλλειψη συστηματικής αποκομιδής των απορριμμάτων.
  2. Στην ανεπάρκεια των οδικού και αστικού φωτισμού.
  3. Στην ανάγκη να κατασκευαστούν κυκλικοί κόμβοι ώστε να απαλειφθεί κάθε κίνδυνος από την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.
  4. Στην απαραίτητη για την ασφαλή άθληση των νέων της περιοχής της δραστικής βελτίωσης των αθλητικών υποδομών.
  5. Στον καθαρισμό και την αποκατάσταση της επαναλειτουργίας της καταβόθρας που βρίσκεται εντός του οικισμού, και στη διευθέτηση της ομαλής απορροής των ομβρίων, ώστε να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.
  6. Στην κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού δικτύου.
  7. Στον καθαρισμό των δύο δασυλίων που υπάρχουν στην περιοχή.
  8. Στην απόδοση των ανταποδοτικών τελών που αναλογούν στις Κοινότητες αυτές.

Η Τατιάνα Καλογιάννη κατέθεσε για όλα τα ζητήματα τις απόψεις της παράταξης της, αλλά και τις δράσεις που αποτυπώνονται στο πρόγραμμα της παράταξης, που αποσκοπούν στην άρση των ανισοτήτων μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων και  στην επίλυση των θεμάτων της καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους.

2019.4.10 mpafra neok 1     2019.4.10 mpafra neok 2