gine melos
 
youtube live 

Ιωάννινα, 18.12.2019

kalogianni dimotikoΣήμερα 18.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με 26 θέματα ημερήσιας διατάξεως και 5 εκτός ημερήσιας διάταξης. Έξι, εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν (5 ημερήσιας διάταξης και 1 εκτός ημερήσιας), αφορούσαν την εξέλιξη τεχνικών έργων που η υλοποίηση τους κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και της εικόνας και της λειτουργίας του Δήμου μας.

Για τα θέματα αυτά καταθέσαμε τις παρακάτω απόψεις:

 1. Δεν τίθενται υπ’ όψιν μας, εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών, π.χ. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και δεν είμαστε ενήμεροι αν υπάρχει συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ανάγκες (ποιες και σε ποια σχολεία). Δεν μας χορηγούνται Τεχνικές εκθέσεις, προδιαγραφές και πρότυπα που πρέπει να πληρούνται για τις σχεδιαζόμενες τεχνικές εργασίες και καταγράφεται επιτηδευμένη αοριστία όσον αφορά τη χρηματοδοτική κάλυψη των σχεδιαζόμενων επεμβάσεων.
 2. Δεν τίθενται υπ’ όψιν -αν υπάρχουν- Προϋπολογισμοί Δημοπράτησης, Τεύχη Δημοπράτησης, Προμέτρηση Μελέτης, Π/Υ μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.
 3. Δεν μας χορηγείται ενημέρωση αν απαιτούνται μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και αν υφίστανται οι αναγκαίες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων επί των οριστικών μελετών. Και εάν αυτές υπάρχουν.
 4. Διαπιστώνεται πλήρης έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, αφού καλούμεθα να εγκρίνουμε μελέτες φωτισμού, σε έργα που δεν έχουν εγκριθεί οι προαπαιτούμενες μελέτες, όπως μελέτες αρχιτεκτονικών – στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών!
 5. Στα ευχολόγια, επί των οποίων καλούμαστε να λάβουμε θέση, εκτός των άλλων, καταγράφονται προς έγκριση εργασίες που θα είναι, εκ των πραγμάτων, ασύμβατες με επερχόμενους σχεδιασμούς, όπως π.χ. οι «εργασίες υποδομής φωτισμού» από τον Δήμο αλλά και οι εργασίες από τον ΔΕΔΗΕ (τοποθέτηση pillars), που θα αποτελέσουν τμήμα της μελέτης ωρίμανσης της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών.
 6. Λείπει από την εισήγηση για την αγορά-προμήθεια νέων ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών οχημάτων, η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κλπ αυτοκινήτων των Δημοσίων Υπηρεσιών".
 7. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος, παραλείπει στην εισήγησή της να μας ενημερώσει ότι για την προμήθεια των 4 απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας, αλλάζει η πηγή χρηματοδότησης. Επιπλέον, και ενώ ο τίτλος του θέματος αναφέρεται μόνο στην έγκριση υποβολής της πρότασης, στο δια ταύτα της εισήγησής της ζητάει και την έγκριση της μελέτης του έργου και της προμήθειας εξοπλισμού, χωρίς, όμως, να ζητά την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τις απαιτούμενες υπογραφές.
 8. Για το θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», στην πρόσκληση με κωδικό: 81/2019
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (18.12.2019)

2019.12.18 proinos logos

Πρωϊνός Λόγος - Παρασκευή 13/12/2019

Ιωάννινα, 16.12.2019

Προς τον “ΠΡΩΪΝΟ ΛΟΓΟ”
Υπ’ όψιν κ. I. Κουτσολιόντου, Διευθυντή.

Κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο της Παρασκευής 13/12/2019 της έγκριτης εφημερίδας σας, ο συνεργάτης σας κ. Γιαννάκης, στη θέση «ΤΟΛΜΗΡΑ», δημοσίευσε σχόλιά του με τίτλο: «Το Καλοσώρισμα...», στα οποία συνεχίζει να εκφράζει, και μετεκλογικά, πικρόχολα σχόλια για το πρόσωπό μου και τη δραστηριότητά μου, επιχειρώντας για άλλη μία φορά να παραπλανήσει τους αναγνώστες σας.

Θα ήθελα να παρατηρήσω τα παρακάτω:

Η Τατιάνα Καλογιάννη προς τον Πρωϊνό Λόγο για τα σχόλια του "Τολμηρού"

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020
Κύρια σημεία της τοποθέτησης της Τατιάνας Καλογιάννη

 

 1. Πρόκειται για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος που συνέταξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μετά από μία πρόχειρη επικαιροποίηση που εφαρμόζει η νυν Δημοτική Αρχή.
 2. Τα πραγματικά ΝΕΑ ΕΡΓΑ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 19, με Προϋπολογισμό 5,5εκατ.€. (εκτός της Βογιάνου – Πανηπειρωτικό, με προϋπολογισμό 25εκατ.€)
 3. Οι πραγματικά ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 5, με Προϋπολογισμό 245χιλ.€
 4. Χωρίς μελέτες πώς θα εκτελέσετε έργα; Ποιος ήταν, τελικά, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός σας, στον οποίο αναφερόσασταν στην καταιγιστική επικοινωνιακή σας προεκλογική καμπάνια; Υπάρχει ένα στοιχειώδες όραμα σε έναν τουλάχιστο τομέα; Υπάρχει ένας προσανατολισμός;
 5. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Δημοτική Ενότητα, αποτυπώνεται ευκρινώς η άνιση αντιμετώπιση όλων των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων εκτός της αυτής των Ιωαννίνων. Με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 προκύπτει ότι δεν έχει υιοθετηθεί, από τη Δημοτική Αρχή, ως πολιτική προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων με βραχυπρόθεσμη στόχευση την ανάκαμψή τους και την εξάλειψη των υστερήσεων σε υποδομές.
 6. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Χρηματοδοτικό μέσο, καταδεικνύεται ότι επιλέγεται ως προτεραιότητα η άντληση κονδυλίων με ευκολία και χωρίς βάσανο και αποφεύγεται η άντληση κονδυλίων από χρηματοδοτικές πηγές που απαιτούν κόπο και εντατική και υπεύθυνη εργασία προετοιμασίας των φακέλων έργων υποψήφιων για χρηματοδότηση. Λόγω του χαμηλού ποσοστού χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, η Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε ότι: "Ένας σύγχρονος και εύρυθμα διοικούμενος Δήμος, του μεγέθους των Ιωαννίνων, είναι απόλυτα αναγκαίο να είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικεί, συνεχώς και με επιτυχία, κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία".
 7. Η παράταξή μας υπερψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, όπως το προτείνετε, χορηγώντας σας για μια ακόμη φορά πίστωση χρόνου. Τέτοια εποχή του χρόνου δεν θα έχετε την πολυτέλεια να προσκομίζετε πρόχειρα αναδιαμορφωμένους -υφιστάμενους από προηγούμενους- σχεδιασμούς, αλλά θα βρεθείτε στη θέση του αποκλειστικά υπεύθυνου και μοναδικά κρινόμενου.
 8. Τα τεχνικά έργα, αποτελούν τον καθρέφτη, του πώς μία πολιτική διοίκηση αντιλαμβάνεται την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη. Και ούριος άνεμος υπάρχει μόνο για αυτούς που ξέρουν, και που θέλουν να οδεύσουν, και έχουν χαράξει αξιόπιστη πορεία. Αυτή πρέπει να αναζητήσετε.

Σήμερα 11.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Ένα εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το θέμα με τίτλο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020».

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2020 (11.12.2019)

2019.12.10 pl

 

Πρωϊνός Λόγος 07-08/12/2019

Προς τον Διευθυντή της εφημερίδας ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, Kον I. Κουτσολιόντο.

Κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο του Σαββάτου-Κυριακής 07-08/12/2019 της έγκριτης εφημερίδας σας, ο συνεργάτης σας, κος Κώστας Καλτσής, στη θέση «ΓΝΩΜΕΣ», δημοσίευσε άρθρο του με τίτλο: «Σχεδιασμοί για τη λίμνη, αλλά χωρίς το Νησί και τα καραβάκια;»

Επί των ευλόγων ερωτημάτων που τίθενται στο δημοσίευμα αυτό, κρίνω σκόπιμο να παραθέσω τα παρακάτω:

 1. Στο πλαίσιο του μηχανισμού E.L.EN.A. (European Local Energy Assistance), η Περιφέρεια χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και, ήδη, έχει στα χέρια της προς αξιοποίηση πλήρη φάκελο προκαταρτικής τεχνικοοικονομικής μελέτης για την Αναβάθμιση της Λιμναίας συγκοινωνίας στη λίμνη Παμβώτιδα.
 2. Στη μελέτη αυτή (η οποία αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδιασμού έργων εξοικονόμησης ενέργειας, για τον οποίον ήμουν υπεύθυνη ως αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης), περιλαμβάνονται έργα, όπως: η αντικατάσταση της λιμναίας συγκοινωνίας με φιλοπεριβαλλοντικά σκάφη (ηλεκτρικά ή υβριδικά), η προσθήκη νέων διαδρομών με αύξηση της επιβατικής/τουριστικής κίνησης, οι παρεμβάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και της επέκτασής τους (Πέραμα, κα), ο ενιαίος χώρος ελλιμενισμού των σκαφών (συγκοινωνιακών, τουριστικών, αλιευτικών) κ.α.
H Τατιάνα Καλογιάννη για τις συγκοινωνίες στην Παμβώτιδα...